Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Tlumení bolesti

ACYGAL 500MG tablety 10

ACYGAL 500MG tablety 10

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky. Přípravek Acygal mohou užívat dospělí a dospívající od 16 let bez porady s lékařem ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci).

Alternativou ušetříte až 85 %
Cena od 34 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ACYGAL
Kód SÚKL:
0204816
Léčivá látka:
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/5 sp. zn. sukls83515/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele Acygal 500 mg tablety acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Acygal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívat 3. Jak se Acygal užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Acygal uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Acygal a k čemu se používá Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky. Přípravek Acygal mohou užívat dospělí a dospívající od 16 let bez porady s lékařem ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem. Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění. Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem. Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívat Neužívejte Acygal: - jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže trpíte chorobnou krvácivostí - jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy - jestliže je u Vás plánován chirurgický zákrok spojený s větším krvácením - jestliže trpíte průduškovým astmatem 2/5 - v posledních třech měsících těhotenství - při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění Upozornění a opatření Před užitím přípravku Acygal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v prvních 6 měsících těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře) - jestliže užíváte léky proti srážení krve - jestliže máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní polypy - jestliže jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkové vředy - jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika - jestliže trpíte onemocněním ledvin - jestliže trpíte onemocněním jater - jestliže máte dnu. Děti a dospívající U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Další léčivé přípravky a Acygal Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se Acygal užívá současně s některými jinými léky podávanými při léčbě: - nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus) - vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory) - bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky) - dny (probenecid) - nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát) - deprese (lithium) - epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty) - onemocnění srdce (digoxin) Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), při současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém. Účinek kyseliny acetylsalicylové na shlukování krevních destiček (krevní buňky, které se shlukují a vytvářejí krevní sraženinu) může být při současném podávání s metamizolem (látka snižující bolest a horečku) snížen. Proto je zapotřebí tuto kombinaci u pacientů užívajících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové z důvodu ochrany srdce a cév podávat s opatrností. Acygal s jídlem, pitím a alkoholem Tablety můžete polykat celé nebo rozpadlé v malém množství vody. Zapijte je dostatečným množstvím tekutin, nejlépe zásaditou minerálkou. Neužívejte nalačno. 3/5 Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství Acygal se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby. Kojení Acygal se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka. Plodnost Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Acygal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se Acygal užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající od 16 let Doporučená dávka přípravku je 1 – 2 tablety (500 – 1 000 mg kyseliny acetylsalicylové) každých 4 až 8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet (4 g léčivé látky) se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny. Pokud Vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku Acygal se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů, i pokud příznaky onemocnění ustupují. Použití u dětí a dospívajících do 16 let Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění. Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař. Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta 3-krát denně. Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím. Jestliže jste zapomněl(a) užít Acygal Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4/5 Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob): - bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob): - kopřivka, alergické kožní reakce Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob): - zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést k chudokrevnosti (anemii) z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich proděravění (perforace) - anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů): - zvýšené hodnoty jaterních testů (transamináz) Závratě a hučení v uších obvykle svědčí o předávkování. Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným rizikem krvácení. Děti a dospívající do 16 let U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku Reyova syndromu projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 5. Jak Acygal uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP/Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 5/5 6. Obsah balení a další informace Co Acygal obsahuje - Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg. - Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa a kukuřičný škrob. Jak Acygal vypadá a co obsahuje toto balení Acygal jsou bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. PVC/PVDC/Al blistr: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika Výrobce Biomedica, spol. s r.o. Praha, divize Hořátev, Nymburk, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.06.2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
34 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
34 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace