Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Tlumení bolesti

ALGIRIN 500MG tablety 10

ALGIRIN 500MG tablety 10

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Algirin patří do skupiny léků, které mají analgetický (ulevující od bolesti), protizánětlivý (tlumící zánět) a antipyretický (snižující horečku) účinek. Přípravek Algirin se používá k úlevě od mírné až středně silné bolesti jako bolest hlavy, zubů, svalů a kloubů, menstruační bolest a ke snížení horečky a potlačení zánětu. Přípravek Algirin je určený pro dospělé a dospívající od 16 let.

Alternativou ušetříte až 86 %
Cena od 35 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ALGIRIN
Kód SÚKL:
0135169
Léčivá látka:
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/6 Sp.zn. sukls7915/2020 Příbalová informace: informace pro pacienta Algirin 500 mg tablety acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Algirin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algirin užívat 3. Jak se přípravek Algirin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Algirin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Algirin a k čemu se používá Přípravek Algirin patří do skupiny léků, které mají analgetický (ulevující od bolesti), protizánětlivý (tlumící zánět) a antipyretický (snižující horečku) účinek. Přípravek Algirin se používá k úlevě od mírné až středně silné bolesti jako bolest hlavy, zubů, svalů a kloubů, menstruační bolest a ke snížení horečky a potlačení zánětu. Přípravek Algirin je určený pro dospělé a dospívající od 16 let. Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algirin užívat Neužívejte přípravek Algirin: - jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže u Vás v minulosti užití salicylátů nebo jiných protizánětlivých léčiv vyvolalo alergickou reakci s astmatickým záchvatem nebo podobnou reakci. - jestliže máte žaludeční vřed. - jestliže máte sklon k neobvyklému krvácení (hemoragická diatéza). - jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo jater. - jestliže máte závažné srdeční selhání. - v kombinaci s metotrexátem, jehož dávky přesahují 15 mg/týden. - v posledních třech měsících těhotenství. 2/6 Upozornění a opatření Před užitím přípravku Algirin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste alergický(á) na ostatní analgetika (léky působící proti bolesti), antirevmatika (léky užívané k léčbě zánětu kloubů, svalů a šlach) nebo protizánětlivé léky nebo jiné alergeny. - jestliže jste v minulosti trpěl(a) žaludečními vředy nebo krvácením do žaludku či střev. - jestliže užíváte léky zabraňující tvorbě krevních sraženin (antikoagulancia). − jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo krevního oběhu (jako je cévní onemocnění ledvin, městnavé srdeční selhání, snížený objem tekutin v těle, velký chirurgický výkon, sepse (otrava krve) nebo masivní krvácení), protože kyselina acetylsalicylová může zvýšit riziko poruchy funkce ledvin nebo akutního selhání ledvin. - jestliže máte sníženou funkci jater. - jestliže máte závažný nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy – užití kyseliny acetylsalicylové může vést k hemolýze (rozpad červených krvinek) nebo hemolytické anemii (anemie v důsledku rozpadu červených krvinek). Faktory, které zvyšují možnost hemolýzy, jsou: vysoké dávky, horečka nebo akutní infekce. - jestliže máte snížené vylučování kyseliny močové, protože může dojít k vyvolání záchvatu dny. - jestliže jste těhotná (prvních 6 měsíců). - jestliže kojíte. Riziko astmatického záchvatu (nesnášenlivost analgetik/analgetiky vyvolané astma) se vyskytuje u pacientů s průduškovým astmatem, sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickými infekcemi dýchacích cest (zejména doprovázenými příznaky podobnými senné rýmě) nebo u pacientů citlivých na některé typy léků užívaných k léčbě bolesti a revmatických onemocnění, kteří užívají přípravek Algirin. Pokud trpíte těmito stavy, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Algirin užívat. To samé platí pro pacienty, kteří reagují na jiné látky alergickými kožními reakcemi, svěděním nebo kopřivkou. U pacientů užívajících nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní vyrážky jako Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza. Často může být vyrážka spojena s vředy v ústech, v krku, v nose, na zevních pohlavních orgánech a se zánětem spojivek (červené a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce: horečka, bolest hlavy, bolest celého těla. Vyrážka může dospět až k tvorbě puchýřků a olupování kůže. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Algirin užívat a ihned se poraďte se svým lékařem. Viz také bod 4. Před zákrokem informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Algirin. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou se nesmí bez porady s lékařem užívat dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách. Děti a dospívající Přípravek Algirin smí užívat děti a dospívající s horečnatými stavy pouze na doporučení lékaře v případě, že ostatní možnosti léčby selhaly. Přetrvávající zvracení ve spojení s těmito onemocněními může být příznakem Reyova syndromu, velmi vzácného, ale život ohrožujícího onemocnění, které vyžaduje okamžitý zásah lékaře. Riziko Reyova syndromu existuje v případě některých virových onemocnění, zejména chřipky a planých neštovic. Další léčivé přípravky a přípravek Algirin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvýšení účinku těchto léčiv v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou - metotrexát (lék užívaný k léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy) - antikoagulancia (jako kumariny, heparin) a inhibitory agregace trombocytů (látky používané k zabránění shlukování krevních destiček a k zabránění tvorby krevních sraženin jako tiklopidin) 3/6 - protizánětlivé léky a analgetika (jako ibuprofen) - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané k léčbě deprese) - digoxin (lék užívaný k léčbě srdečního selhání) - antidiabetika (léky užívané ke snížení hladiny cukru v krvi) - léčba glukokortikoidy nebo konzumace alkoholu – zvýšené riziko krvácení do žaludku a střeva a vznik vředů - kyselina valproová (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů) Snížení účinku těchto léčiv v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou - léky zvyšující vylučování moči (diuretika) - léky snižující krevní tlak (ACE inhibitory) - léky užívané k léčbě dny (urikosurika) zlepšující vylučování kyseliny močové (jako probenecid, benzbromaron) Účinek kyseliny acetylsalicylové na shlukování krevních destiček (krevní buňky, které se shlukují a vytvářejí krevní sraženinu) může být při současném podávání s metamizolem (látka snižující bolest a horečku) snížen. Proto je zapotřebí tuto kombinaci u pacientů užívajících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové z důvodu ochrany srdce a cév podávat s opatrností. Přípravek Algirin s jídlem, pitím a alkoholem Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím vody. Nepožívejte alkohol během užívání přípravku Algirin. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jestliže během léčby otěhotníte, informujte svého lékaře. Přípravek Algirin se nemá užívat během prvního a druhého trimestru (prvních 6 měsíců těhotenství) bez porady s lékařem. Přípravek Algirin se nemá užívat během posledních tří měsíců těhotenství z důvodu komplikací pro matku a dítě během porodu. Pouze malé množství kyseliny acetylsalicylové a jejích metabolitů přechází do mateřského mléka. Nežádoucí účinky na dítě nebyly během krátkodobého užívání pozorovány. Z tohoto důvodu není nutné přerušit kojení. Pokud je nevyhnutelné užívání vysokých dávek léku, má být kojení přerušeno. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Algirin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Poraďte se s lékařem, pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží. Neužívejte přípravek déle než 3-5 dní bez porady s lékařem. Tabletu spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody. Neužívejte nalačno. Doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 16 let je 1-2 tablety v jedné dávce. Pokud je to nutné, může být tato dávka podávána opakovaně 3-4x denně v rozmezí 4-8 hodin. Maximální denní dávka nemá překročit 8 tablet (4 g léčivé látky). 4/6 Jestliže jste užil(a) více přípravku Algirin, než jste měl(a) Pokud jste vy nebo někdo jiný užil(a) najednou velké množství tablet nebo se domníváte, že mohlo dojít k požití přípravku dítětem, kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Algirin Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než jednu dávku ve 4 hodinovém intervalu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Kontaktujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jestliže zaznamenáte nežádoucí účinek, který zde není uvedený: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) • trávicí obtíže • bolest břicha Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) • zánět v zažívacím traktu, vřed žaludku nebo dvanáctníku • alergické reakce zahrnující příznaky jako vyrážka, kopřivka, otok, svědění, rýma, ucpaný nos, problémy s dýcháním a se srdcem Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí) • vřed doprovázený krvácením a perforací • krvácení do žaludku • nitrolební krvácení • anafylaktická reakce (závažná alergická reakce) včetně šoku • přechodná porucha funkce jater se zvýšením jaterních aminotransferáz (jaterní enzymy) • závažné kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza Není známo (z dostupných údajů nelze určit) • krvácení v souvislosti s operací • krevní podlitina • krvácení z nosu • krvácení z močového nebo pohlavního ústrojí • krvácení z dásní • akutní a chronická anemie nebo anemie z nedostatku železa (jako následek skrytého drobného krvácení) – snížení počtu červených krvinek může způsobit bledost kůže, slabost a dušnost. • hemolytická anemie a hemolýza – snížení počtu červených krvinek nebo jejich zánik může v případě nedostatku enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy způsobit světle žluté zbarvení kůže, slabost a dušnost. • závrať a tinitus (zvonění a hučení v uších) může být způsobeno předávkováním • snížená funkce ledvin 5/6 Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Algirin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Algirin obsahuje - Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. - Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob a prášková celulóza. Jak přípravek Algirin vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Algirin jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety tvaru čočky, na jedné straně s půlicí rýhou o průměru 13 mm balené v PVC/PVDC/Al blistru. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 8, 10, 12, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 48, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 84, 90 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Dr. Max Pharma s.r.o. Na Florenci 2116/15 Nové Město 110 00 Praha 1 Česká republika Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100 6/6 920 27 Hlohovec Slovenská republika Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika Algirin Polsko Maxipirin Slovenská republika Algirin 500 mg Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 1. 2020.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
35 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
35 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace