Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Pálení žáhy

APO-PANTO 20MG TBL ENT 14

APO-PANTO 20MG TBL ENT 14

Naleznete v 25 lékárnách

Apo-Panto obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku. Apo-Panto se používá ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např.

Alternativou ušetříte až 16 %
Cena od 98 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
APO-PANTO
Kód SÚKL:
0192800
Léčivá látka:
PANTOPRAZOLUM NATRICUM SESQUIHYDRICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

NOLPAZA 20MG TBL ENT 14
NOLPAZA
20MG TBL ENT 14

cena od 82 Kč

Na jednotce ušetříte až:
16 %

1 Sp.zn.sukls233554/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Panto 20 mg enterosolventní tablety pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. − Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. − Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. − Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. − Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. − Bez porady s lékařem neužívejte Apo-Panto déle než 4 týdny. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Apo-Panto a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Panto užívat 3. Jak se Apo-Panto používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Apo-Panto uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Apo-Panto a k čemu se používá Apo-Panto obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku. Apo-Panto se používá ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. Reflux je zpětný tok kyseliny ze žaludku do jícnu („trávicí trubice“), který se může zanítit a bolet. Může dojít k rozvoji příznaků jako pocit bolestivého pálení na hrudi vystřelujícího až do krku (pálení žáhy) a kyselá chuť v ústech (kyselá regurgitace). Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Apo-Panto, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Panto používat Neužívejte Apo-Panto: − jestliže jste alergický(á) na pantoprazol, substituované benzimidazoly, sojový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). − jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce), − jestliže jste mladší 18 let − jestliže jste těhotná nebo kojíte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Apo-Panto se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste byl(a) léčen(a) pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více týdnů, - je Vám více než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže, - je Vám více než 55 let a máte nové příznaky nebo se Vaše příznaky změnily, 2 - jste v minulosti měl(a) žaludeční vřed nebo operaci žaludku, - máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí), - pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažným zdravotním potížím nebo onemocněním, - máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test, - pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Apo- Panto a snižuje množství žaludeční kyseliny. Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Apo-Panto bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. - máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A) Pokud užíváte Apo-Panto po delší dobu, může to způsobit další rizika, jako jsou: - pokles hladiny hořčíku v krvi (možné příznaky: únava, mimovolní svalové kontrakce, dezorientace, křeče, závrať, zvýšená tepová frekvence). Nízké hladiny hořčíku mohou vést také ke snížení hladin draslíku nebo vápníku v krvi. Pokud jste užívali tento přípravek déle než 4 týdny, měli byste se poradit se svým lékařem. Váš lékař může rozhodnout o provádění pravidelných krevních testů ke sledování hladiny hořčíku. Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě tímto přípravkem zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění: - neúmyslný úbytek hmotnosti (bez diety či cvičení), - zvracení, zejména opakované, - zvracení krve; může se projevit jako černá kávová zrna ve zvratcích, - zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled, - obtíže při polykání nebo bolest při polykání, - vypadáte bledý(á) a cítíte se slabý(á) (anémie), - bolesti hrudi - bolesti žaludku - silný a/nebo neustupující průjem, protože Apo-Panto byl spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu. Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření. Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek. Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Apo-Panto, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Nepoužívejte jej jako preventivní lék. Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte pravidelně docházet na kontroly k lékaři. Další léčivé přípravky a Apo-Panto Apo-Panto může narušit správné působení některých léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, obsahujících některou z následujících léčivých látek: - ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí) - warfarin a fenprokumon (na zředění krve a zabránění tvorby sraženin). V takovém případě můžete potřebovat další krevní testy. - atazanavir (k léčbě HIV infekce). Nesmíte přípravek Apo-Panto užívat, jestliže užíváte atazanavir. - methotrexát (užívaný k léčbě některých druhů rakoviny nebo lupénky) Neužívejte přípravek Apo-Panto současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo H2 antagonisty (např. ranitidin, famotidin). 3 Můžete ale používat Apo-Panto s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace) je-li potřeba. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků nebo homeopatik. Přípravek Apo-Panto s jídlem, pitím a alkoholem Tablety se polykají celé s trochou tekutiny před jídlem. Těhotenství, kojení a plodnost Neužívejte přípravek Apo-Panto, jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky, jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje. Apo-Panto obsahuje sójový lecithin. Neužívejte toto léčivo, jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju. 3. Jak se Apo-Panto používá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku: užívejte jednu tabletu denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu denně. Tento přípravek byste měl(a) užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 dnů. Jakmile Vaše příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek Apo-Panto užívat. Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Apo-Panto, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem. Neužívejte Apo-Panto bez porady s lékařem déle než 4 týdny. Užívejte tablety ve stejnou dobu denně před jídlem. Tablety by se měly polykat celé a zapít trochou tekutiny, neměly by se žvýkat ani drtit. Použití u dětí a dospívajících Apo-Panto nesmí užívat děti a dospívající do 18 let. Jestliže jste použil(a) více přípravku Apo-Panto, než jste měl(a) Ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud možno si s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci. Příznaky předávkování nejsou známy. Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Panto Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku si vezměte následující den v obvyklém čase. Jestliže jste přestal(a) užívat Apo-Panto Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Apo-Panto užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/nebo tento lék: - Závažné alergické reakce (vzácné): Hypersenzitivní reakce, tzv. anafylaktická reakce, anafylaktický šok a angioedém. Typické příznaky jsou: otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo krku, který může vyvolat potíže při polykání či dýchání, kopřivka, silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silné pocení. - Závažné kožní reakce (četnost není známa): vyrážka s otokem, puchýři na kůži či olupováním kůže, olupování kůže a krvácení kolem očí, nosu, úst či pohlavních orgánů a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo vyrážka při kontaktu se slunečním zářením. - Pocit brnění, svědění, píchání špendlíky a jehlami, pocit pálení nebo necitlivost. - Další závažné reakce (četnost není známa): zežloutnutí kůže a očí (v důsledku závažného poškození jater) nebo problémy s ledvinami, např. bolestivé močení a bolest v bedrech s horečkou, a může vést k selhání ledvin. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována takto: ▪ velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů ▪ časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů ▪ méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů ▪ vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů ▪ velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů ▪ není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit. - Časté nežádoucí účinky: nezhoubné polypy žaludku. - Méně časté nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka či kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů při krevních testech. - Vzácné nežádoucí účinky: změna nebo úplná ztráta chuti; poruchy vidění jako je rozmazané vidění, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvýšený bilirubin a hladiny tuků v krvi (je patrné v krevních testech), zvětšení prsů u mužů; vysoká horečka a prudký pokles cirkulujících granulovaných bílých krvinek (je patrné v krevních testech). - Velmi vzácné nežádoucí účinky: ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat častější krvácení nebo tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; koexistující abnormální snížení počtu červených a bílých krvinek, stejně jako i krevních destiček (je patrné v krevních testech). - Četnost není známa: halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky již v minulosti vyskytly), snížená hladina sodíku v krvi; snížená hladina hořčíku v těle, brnění nebo pálení, nechtěné svalové záškuby způsobené nerovnováhou látek v krvi, vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů, zánět tlustého střeva, který vyvolává přetrvávající vodnatý průjem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 5 nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Apo-Panto uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Apo-Panto obsahuje Léčivá látka je pantoprazolum. Jedna tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum). Další pomocné látky jsou: Jádro tablety: Maltitol (E965), krospovidon typu B, sodná sůl karmelózy, bezvodý uhličitan sodný, kalcium-stearát Potahová vrstva: Polyvinyl alkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecithin, žlutý oxid železitý (E 172), bezvodý uhličitan sodný, disperze kopolymeru MA/EA (1:1), natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, triethyl-citrát Jak přípravek Apo-Panto vypadá a co obsahuje toto balení Apo-Panto jsou oválné, žluté tablety. Apo-Panto je dodáván v blistrech po 7 a 14 tabletách a v lahvičkách po 7 a 14 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. Výrobce Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A. Cacém Portugalsko Rottendorf Pharma GmbH Ennigerloh 6 Německo Advance Pharma GmbH Berlin Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvy: Belgie: Ippracid® 20 mg maagsapresistente tabletten Česká republika: Apo-Panto Německo: Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten Nizozemsko: Pantoprazol apotex 20 mg, maagsapresistente tabletten Polsko: Panzol Pro Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 8. 2019 Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou napomoci zmírnit výskyt pálení žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením. - Vyhýbejte se přejídání - Jezte pomalu - Nekuřte - Omezte požívání alkoholu a kávy - Zhubněte (pokud máte nadváhu) - Vyvarujte se těsného oblečení, nenoste pásek - Jezte naposledy nejméně 3 hodiny před ulehnutím - Spěte se zvýšenou polohou hlavy (máte-li noční příznaky) - Snižte příjem potravy, která může vyvolat pálení žáhy. To je například čokoláda, mentol, máta peprná, tučná a smažená jídla, kyselá jídla, kořeněná jídla, citrusy a ovocné šťávy, rajčata.

doprava od 59 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
125 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
125 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
128 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
129 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
129 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
132 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
132 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
133 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
133 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
133 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
133 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
134 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
134 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
137 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
137 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
140 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
140 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
140 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
140 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
144 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace