Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

ARNIDOL SPRAY 30MG/ML+100MG/ML DRM SPR SOL 100ML

ARNIDOL SPRAY 30MG/ML+100MG/ML DRM SPR SOL 100ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Arnidol spray má protizánětlivé účinky a tlumí bolest. Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát a arniková tinktura Arnidol spray se používá ke zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů, k urychlení hojení svalů a kloubů při sportovních úrazech, při zhmožděninách, podvrtnutí a následných otocích, po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů vzniklé v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží. Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost.

Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ARNIDOL SPRAY
Kód SÚKL:
0053554
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/5 sp.zn. sukls142159/2016 PŘÍBAL OVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Arnidol spray 30 mg/ml + 100 mg/ml kožní sprej, roztok hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Arnidol spray a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnidol spray používat 3. Jak se přípravek Arnidol spray používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Arnidol spray uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Arnidol spray má protizánětlivé účinky a tlumí bolest. Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát a arniková tinktura Arnidol spray se používá ke zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů, k urychlení hojení svalů a kloubů při sportovních úrazech, při zhmožděninách, podvrtnutí a následných otocích, po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů vzniklé v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží. Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno se poradit s lékařem. Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup účinku je rychlý a je podporován alkoholem (ethanolem) s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě. Přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a dospívající od 15 let. 2/5 3/5 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Arnidol spray: jestliže jste alergický(á) na hydroxyethyl-salicylát a další salicyláty, na arnikovou tinkturu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy u dětí a dospívajících do 15 let Upozornění a opatření Před použitím přípravku se poraďte se svým lékárníkem. Přípravek neaplikujte na sliznice a do okolí očí, Nepoužívejte přípravek na velké plochy kůže v případě, že trpíte onemocnění ledvin. Další léčivé přípravky a přípravek Arnidol spray Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné současně používané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray. Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem (lék k léčbě nádorových a kloubních onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky). Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství, kojení a plodnost Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Arnidol spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen ke kožnímu podání. Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku ve svislé poloze. Protože přípravek obsahuje alkohol (ethanol), nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo 4/5 arniku. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa, zánět kůže, ekzém, vyrážka nebo puchýře. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu alergické reakce používání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře. Hlášení podezření na nežádoucí účinky Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit take přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do: Nestříkejte do ohně a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně! Hořlavina! 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Arnidol spay obsahuje: Léčivá látka: Jeden ml roztoku obsahuje: hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg. Pomocné látky: Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V) . Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení: Lékovou formou přípravku je kožní sprej, roztok. Obsah balení: Bílá neprůhledná plastová lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem, průhledný kryt, krabička 5/5 Držitel rozhodnutí o registraci: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D- 81373 Mnichov Německo. Výrobce: Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH D- 82347 Eurasburg Německo. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: IBI-International spol. s r.o. Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 00420 221111500, fax:00420 222247428 e-mail: ibi@ibi.cz, Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016

doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
182 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
182 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace