Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Mykózy

CANESTEN 10MG/G krém 20G

CANESTEN 10MG/G krém 20G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

Alternativou ušetříte až 65 %
Cena od 149 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CANESTEN
Kód SÚKL:
0013798
Léčivá látka:
CLOTRIMAZOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

CLOTRIMAZOLE RECORDATI 10MG/G krém 1X20G
CLOTRIMAZOLE RECORDATI
10MG/G krém 1X20G

cena od 69 Kč

Na jednotce ušetříte až:
53 %
CANDIBENE 10MG/G krém 20G
CANDIBENE
10MG/G krém 20G

cena od 76 Kč

Na jednotce ušetříte až:
48 %
CLOTRIMAZOLE RECORDATI 10MG/G krém 1X50G
Větší balení
CLOTRIMAZOLE RECORDATI
10MG/G krém 1X50G

cena od 129 Kč

Na jednotce ušetříte až:
65 %
CLOTRIMAZOL AL 10MG/G krém 20G
CLOTRIMAZOL AL
10MG/G krém 20G

cena od 86 Kč

Na jednotce ušetříte až:
42 %

1/6 sp.zn. sukls94912/2020 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA CANESTEN 10 MG/G KRÉM (clotrimazolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Přípravek Canesten je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 7 dnů u zánětu zevních rodidel nebo do 14 dnů u kožních infekcí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Canesten a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten používat 3. Jak se přípravek Canesten používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Canesten uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK CANESTEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. Canesten se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Jedná se o: • plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedum), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. • pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny. 2/6 • erythrasma - projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty. • zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel. • zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku. Zánět zevních rodidel: Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla. Přípravek Canesten mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN POUŽÍVAT Nepoužívejte Canesten Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud Canesten používáte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida): Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte přípravek Canesten, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků: • zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici • bolest v podbřišku • bolesti zad • zapáchající vaginální výtok • nevolnost • vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech • pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem Upozornění a opatření Pokud Canesten používáte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida): • Před použitím přípravku nejprve navštivte lékaře, pokud jste prodělala více než dvě vaginální infekce (kandidózy) za posledních 6 měsíců. • Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí. 3/6 • Pokud jsou zánětem postiženy zevní rodidla i pochva, má probíhat současná léčba obou oblastí. Léčba přípravkem Canesten má být doplněna o léčbu vaginálními (poševními) tabletami. - Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera. • U sexuálního partnera se mají léčit pouze příznaky infekce, např. svědění, zánět. • Pokud je přípravek používán v oblasti genitálií, může snižovat účinnost a bezpečnost latexových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem. Zamezte kontaktu s očima, přípravek nepolykejte. Další léčivé přípravky a přípravek Canesten Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Současně s přípravkem Canesten nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O použití přípravku v těhotenství (zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí rozhodnout lékař. V prvních třech měsících těhotenství se nemá přípravek používat. Kojení má být během léčby přerušeno. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Canesten nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canesten obsahuje cetylstearylalkohol a benzylalkohol Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek Canesten obsahuje 20 mg benzylalkoholu v 1 gramu krému. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci. Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění. 4/6 3. JAK SE PŘÍPRAVEK CANESTEN POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Kožní kvasinkové infekce: Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten 2 -3x denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně). Krém je třeba používat 3-4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a 1-3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, vyhledejte lékaře. Zánět zevních rodidel u ženy a zánět žaludu pohlavního údu u muže: Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten 2 až 3krát denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně). U žen se krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku. Krém je třeba používat 1-2 týdny. Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 7 dnech léčby u zánětu zevních rodidel nebo po 14 dnech léčby u kožních infekcí, nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře. Pro úspěšnost léčby přípravkem Canesten je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Pro dosažení úplného uzdravení musí být krém používán výše uvedenou dobu, a to i pokud vymizí klinické známky onemocnění. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. Jestliže jste použil(a) více přípravku Canesten, než jste měl(a) Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a). Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Canesten Použijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 5/6 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit alergické reakce (mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dechu, kopřivka), poruchy kůže a podkožní tkáně (puchýře, nepříjemné pocity, bolest, otok, zčervenání, podráždění, olupování kůže, svědění, vyrážka, bodání/pálení). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK CANESTEN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Canesten obsahuje: Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden gram krému obsahuje clotrimazolum 10 mg. Pomocnými látkami jsou: sorbitan-stearát, polysorbát 60, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda. 6/6 Jak přípravek Canesten vypadá a co obsahuje toto balení: Canesten je bílý krém měkké konzistence. Balení obsahuje 20 g nebo 50 g krému. Držitel rozhodnutí o registraci BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika Výrobce Kern Pharma S.L. Poligono Industrial Colon II Venus, 72 08228 Terrassa (Barcelona) Španělsko GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Str. 7 79639 Grenzach-Wyhlen Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 5. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace