Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

HEPAR SULFURIS CALCAREUM 3CH-30CH GRA 4G

HEPAR SULFURIS CALCAREUM 3CH-30CH GRA 4G

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 79 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
HEPAR SULFURIS CALCAREUM
Kód SÚKL:
0020630
Léčivá látka:
HEPAR SULFURIS CALCAREUM - DILUTIO HOMEOPATHICA
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/2 sp.zn.sukls79531/2019 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA NA TUBĚ S GRANULEMI 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU HEPAR SULFURIS CALCAREUM 3CH-200CH, 3K-10MK 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Granule 4 g 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Orální podání. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 18. 4. 2019 8. POUŽITELNOST EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2/2 NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/147/93-A/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ Obraťte tubu Otočte víčkem 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD Neuplatňuje se. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM Neuplatňuje se.

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
79 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
79 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
89 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
90 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
90 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace