Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zánětlivá onemocnění

IBALGIN RAPIDCAPS 400MG CPS MOL 30

IBALGIN RAPIDCAPS 400MG CPS MOL 30

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky a Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky. Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA).

Alternativou ušetříte až 69 %
Cena od 135 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
IBALGIN RAPIDCAPS
Kód SÚKL:
0229962
Léčivá látka:
IBUPROFENUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 Sp.zn. sukls311088/2019 a ke sp.zn. sukls52051/2020 Příbalová informace: informace pro pacienta Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat 3. Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky a Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky. Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA přinášejí úlevu tím, že potlačí v organismu tvorbu látek, které se podílí na vzniku bolesti, otoku a zvýšené teploty. Ibalgin Rapidcaps ve formě měkkých tobolek s kapalným obsahem se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti. Ibalgin Rapidcaps se používá k úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení. Navíc, na základě doporučení lékaře, se Ibalgin Rapidcaps také používá k úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie). Ibalgin Rapidcaps 400 mg je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti). Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce je Ibalgin Rapidcaps 200 mg určen pro dospělé a děti od 6 let věku (od 20 kg tělesné hmotnosti). 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat Neužívejte Ibalgin Rapidcaps: 2 - jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, co se projevuje jako dušnost, astma, rýma, otok nebo kopřivka; - jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení v trávicím ústrojí (minimálně dvakrát); - jestliže jste prodělal(a) krvácení nebo proděravění v trávicím ústrojí v souvislosti s předchozí léčbou NSA; - jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti; - jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce; - jestliže jste v posledním trimestru těhotenství. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte poruchou ledvin nebo jater; - máte průduškové astma; - trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí; - užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení (viz níže); - trpíte systémovým lupus erythematodes (choroba imunitního systému) nebo smíšenou chorobou pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy – nehnisavého zánětu mozkových blan); - při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida; - máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“), - máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka. Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. Riziko vzniku nežádoucího účinku je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Kdykoliv během léčby se může objevit krvácení ze zažívacího ústrojí, tvorba vředů nebo perforace, a to s varujícími příznaky, ale i bez nich, nebo i bez závažných příhod postihujících zažívací ústrojí v anamnéze. Riziko krvácení, vředů nebo proděravení v zažívacím ústrojí je vyšší se zvyšujícími se dávkami, u pacientů s překonaným vředem a u starších pacientů. Některé současně užívané léky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku a střev nebo krvácení (jiná NSA, kortikosteroidy, léky tlumící krevní srážení jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo protidestičkové léky jako kyselina acetylsalicylová. U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího ústrojí, se má zvážit současné podání léků s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy). Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku proti bolesti může způsobit zhoršení bolesti hlavy. Pokud máte časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy, poraďte se se svým lékařem, než užijete další lék proti bolesti. Léčba má být přerušena, pokud byla diagnostikována bolest z nadužívání léků. Ibuprofen může zakrývat příznaky infekce (horečka, bolest, otok). Kožní reakce V souvislosti s léčbou přípravkem Ibalgin Rapidcaps byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) 3 byste přestat přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4. Děti a dospívající U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. Další léčivé přípravky a Ibalgin Rapidcaps Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Ibalgin Rapidcaps může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: - antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), - léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan). Také informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte: - jiná NSA (léky proti zánětu a bolesti) a glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky podobné kortizonu), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko vředů a krvácení v trávicím ústrojí; - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané při léčbě deprese), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího ústrojí; - léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože mohou zvyšovat riziko krvácení; - močopudné léky (diuretika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek těchto léků, a tím zvyšovat riziko pro ledviny; - draslík šetřící diuretika, neboť to může vést k zvýšení hladiny draslíku v krvi; - chinolonová antibiotika, neboť se může zvýšit riziko vzniku křečí; - aminoglykosidy (antibiotika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat vylučování aminoglykosidů, jejich současné užívání může zvýšit riziko poškození ledvin a sluchu; - sulfonylmočovina (antidiabetikum), možnost vzájemného ovlivnění účinku s přípravkem Ibalgin Rapidcaps; - přípravky obsahující lithium (léčivý přípravek pro maniodepresivní onemocnění a deprese), digoxin (na srdeční nedostatečnost) a metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože Ibalgin Rapidcaps může zvýšit účinek těchto léků; - sulfinpyrazon, probenecid (léky k léčbě dny), protože vylučování Ibalgin Rapidcaps může být zpomaleno; - baklofen, existují klinické údaje naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatickou hladinu baklofenu; - mifepriston (lék k ukončení těhotenství), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek tohoto léku; - cyklosporin, takrolimus (léky potlačující imunitu), protože může dojít k poškození ledvin; - pemetrexed (lék na rakovinu), Ibalgin Rapidcaps může zvýšit toxické účinky tohoto léku; - zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin Rapidcaps může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení vedoucí k otokům u HIV pozitivních hemofiliků. Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin Rapidcaps. Proto se vždy máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat s jinými léčivy. Přípravek Ibalgin Rapidcaps s jídlem, pitím a alkoholem Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin. Objeví-li se zažívací potíže během léčby, doporučuje se užívat přípravek během jídla. Pití alkoholických nápojů a kouření se během léčby nedoporučuje. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství a kojení 4 Neužívejte v posledních 3 měsících těhotenství, nebo pokud kojíte. Poraďte se svým lékařem, pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství. Plodnost Přípravek patří do skupiny léků (NSA), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný a odezní po ukončení užívání. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Ibalgin Rapidcaps nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ibalgin Rapidcaps obsahuje sorbitol. Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek. 3. Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento produkt je určen pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Dospělí a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti) Vezměte si jednu nebo dvě tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo jednu tobolku přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg a zapijte vodou, až třikrát denně podle potřeby. Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami. K úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), má být přípravek užíván na základě doporučení lékaře, který rovněž určí dávkování. Neužívejte více než 6 tobolek přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo 3 tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg během 24 hodin. Děti od 6 let věku (od 20 kg do 39 kg tělesné hmotnosti) Pro tuto věkovou skupinu je doporučen Ibalgin Rapidcaps 200 mg. Maximální denní dávka ibuprofenu je 20–30 mg na kg hmotnosti rozdělených do 3 až 4 jednotlivých dávek. Děti od 6 let (20–39 kg tělesné hmotnosti) užívají jednu tobolku Ibalgin Rapidcaps 200 mg: • Děti 20–29 kg až třikrát denně podle potřeby. Nejvýše 3 tobolky (až 600 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 8 hodin mezi jednotlivými dávkami. • Děti 30–39 kg až čtyřikrát denně podle potřeby. Nejvýše 4 tobolky (až 800 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 6–8 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pokud je u dětí od 6 let věku a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. Děti do 6 let věku (<20 kg tělesné hmotnosti) Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce nesmějí být přípravky Ibalgin Rapidcaps 200 mg a Ibalgin Rapidcaps 400 mg užívány u dětí s tělesnou hmotností nižší než 20 kg (do 6 let věku). Starší pacienti U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je ale potřeba zvýšená opatrnost. Porucha funkce jater nebo ledvin 5 Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete Ibalgin Rapidcaps užívat. Váš lékař Vám poradí. Pokud se do 4 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží nebo pokud se objeví nové příznaky, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte déle než 10 dní, pokud Vám lékař neřekne jinak. Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Rapidcaps, než jste měl(a) Pokud jste užil(a) více přípravku Ibalgin Rapidcaps než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu. Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin Rapidcaps Jestliže jste zapomněl(a) užít Vaši dávku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny níže podle četnosti: Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): • bolest hlavy; • bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea), zažívací potíže; • různé kožní vyrážky, reakce z přecitlivělosti (jako kopřivka a svědění). Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): • zvracení, průjem, zácpa, nadýmání. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): • poruchy krvetvorby (prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, vyčerpání, krvácení z nosu a z kůže); • sterilní zánět mozkových blan (zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně nebo systémovým lupus erythematodes); • zánět, tvorba vředů a proděravění sliznice zažívacího ústrojí (černá stolice a zvracení krve), záněty v ústech; • neschopnost ledvin vylučovat odpadní látky (akutní selhání ledvin), krev v moči a horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza); Při prvním výskytu jakékoliv reakce z přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, změny na sliznicích, kopřivka, kožní výsev purpurových flíčků, náhlý výskyt otoku kolem očí, pocit tísně na hrudníku s obtížným dýcháním nebo polykáním, dále při bolesti v nadbřišku či krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo černě zbarvená stolice) přerušte užívání tohoto přípravku a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 6 • poruchy funkce jater; • závažné formy kožních reakcí včetně vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů; • závažné reakce z přecitlivělosti (otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, závažný šok). Není známo (z dostupných údajů nelze určit): • porucha sluchu; • srdeční selhání, otok, vysoký krevní tlak; • zhoršení stávajícího střevního onemocnění (zánět tlustého střeva nebo Crohnova choroba); • porucha funkce ledvin; • ztížené dýchání (především u pacientů s průduškovým astmatem), zhoršení astmatu; • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek); • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření; • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. Léčivé přípravky, jako například přípravek Ibalgin Rapidcaps, obsahující ibuprofen (nebo jiné NSA) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace 7 Co přípravek Ibalgin Rapidcaps obsahuje Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 200 nebo 400 mg. Dalšími složkami jsou makrogol 600, roztok hydroxidu draselného 85% (E525), želatina, čištěná voda, tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420), extrakt z košenily 43% (E120). Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps vypadá a co obsahuje toto balení Ibalgin Rapidcaps 200 mg je průhledná oválná (přibližně 13 x 8 mm) tobolka růžové barvy (karmínová červeň). Ibalgin Rapidcaps 400 mg je průhledná oválná (přibližně 15 x 10 mm) tobolka růžovo-červené barvy (karmínová červeň). Ibalgin Rapidcaps 200 mg: velikost balení je 12 a 24 tobolek. Ibalgin Rapidcaps 400 mg: velikost balení je 10, 12, 20, 30 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce Sanofi S.p.A., Strada Statale 17, km 22, 67019 Scoppito (AQ), Itálie Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko ИБАЛГИН РАПИД 400 mg Česká republika IBALGIN RAPIDCAPS Maďarsko ALGOFLEX RAPID MINI 200 mg ALGOFLEX RAPID 400 mg Itálie FLESSORIL 200 mg capsule molli FLESSORIL 400 mg capsule molli Rumunsko IBALGIN EXPRESS 200 mg IBALGIN EXPRESS 400 mg Slovenská republika IBALGIN RAPIDCAPS 200 mg IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 4. 2020.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
135 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
135 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
156 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
156 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace