Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Homeopatika

KALIUM MURIATICUM 3CH-30CH GRA 1X4G

KALIUM MURIATICUM 3CH-30CH GRA 1X4G

Naleznete v 13 lékárnách
registrovaný léčivý přípravek

Cena od 79 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
KALIUM MURIATICUM
Kód SÚKL:
0014516
Léčivá látka:
KALII CHLORIDUM - DILUTIO HOMEOPATHICA
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/2 sp.zn.sukls79531/2019 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA NA TUBĚ S GRANULEMI 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU KALIUM MURIATICUM 3CH-200CH, 3K-10MK 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK KALII CHLORIDUM 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Granule 4 g 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Orální podání. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 18. 4. 2019 8. POUŽITELNOST EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 2/2 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/541/92-A/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ Obraťte tubu Otočte víčkem 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD Neuplatňuje se. 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM Neuplatňuje se.

doprava od 49 Kč
Info v obchodě
79 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
79 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
119 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
119 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace