Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zažívací potíže

 > Průjem

LOPERON 2MG CPS DUR 20 I

LOPERON 2MG CPS DUR 20 I

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Loperon je antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního průjmu.

Alternativou ušetříte až 2 %
Cena od 142 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LOPERON
Kód SÚKL:
0192853
Léčivá látka:
LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

IMODIUM 2MG CPS DUR 20
IMODIUM
2MG CPS DUR 20

cena od 169 Kč

Na jednotce dražší o:
19 %
IMODIUM 2MG CPS DUR 8
Menší balení
IMODIUM
2MG CPS DUR 8

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
91 %

1/6 sp. zn. sukls226279/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Loperon 2 mg tvrdé tobolky loperamidi hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Loperon a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat 3. Jak se Loperon užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Loperon uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Loperon a k čemu se používá Přípravek Loperon je antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního průjmu. Dlouhodobé užívání u chronického průjmu je možné jen pod lékařským dohledem. Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat Neužívejte Loperon − jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) − jestliže trpíte akutní úplavicí charakterizovanou krvavými průjmy a vysokou horečkou − jestliže trpíte zánětem tlustého střeva provázeným tvorbou vředů ve střevě (akutní ulcerózní kolitidou) − jestliže trpíte bakteriálním zánětem střeva (enterokolitidou) vyvolaným invazivními bakteriemi, např. salmonelou, shigellou nebo kampylobakterem; jedná se o infekční průjem, který obvykle bývá doprovázen dalšími příznaky (např. příměs krve ve stolici, horečka, bolest hlavy, nevolnost, zvracení) − jestliže trpíte zánětem střev vzniklým jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky (pseudomembranózní kolitidou) − jestliže Vám lékař sdělil, že ve Vašem případě je útlum pohybu střev na závadu z důvodu možného rozvoje závažných stavů, jako je neprůchodnost střev nebo výrazné chorobné 2/6 rozšíření tlustého střeva. Léčbu je nezbytné okamžitě ukončit a neprodleně kontaktovat lékaře, když se dostaví zácpa nebo vzedmutí břicha provázené zástavou odchodu plynů. Přípravek Loperon se nesmí podávat dětem mladším než 2 roky. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Loperon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Loperon průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu. Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin, a proto je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí. Ztrátu tekutin byste měl(a) nahradit dostatečným pitím (mnohem více, než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí. Při náhle vzniklém (akutním) průjmu dochází při léčbě přípravkem Loperon ke zlepšení stavu obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem. U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním přípravku Loperon poradit s lékařem. Pokud by se v průběhu užívání přípravku Loperon objevilo vzedmutí břicha, je potřeba léčbu neprodleně ukončit a vyhledat lékaře. Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater. Je možné, že léčba přípravkem Loperon bude vyžadovat přísnější lékařský dohled. Léčbu přípravkem Loperon je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se náhlými, silnými bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů). Neužívejte tento přípravek k jiným účelům, než k jakým je určen (viz bod 1) a nikdy neužívejte vyšší než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství loperamidu, léčivé látky přípravku Loperon, byly hlášeny závažné srdeční obtíže (příznaky zahrnují rychlý nebo nepravidelný srdeční tep). Děti Loperon není určen dětem mladším 2 let. Další léčivé přípravky a Loperon Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném podávání loperamidu s chinidinem (užívaný k léčbě poruch srdečního rytmu nebo malárie), ritonavirem (užívaný k léčbě HIV), itrakonazolem, ketokonazolem (oba užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo gemfibrozilem (užívaný k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi) se významně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout. Loperamid významně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu (užívaný k léčbě nadměrného močení) v krvi. Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky přípravku Loperon snížit. Léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, mohou účinek přípravku Loperon zvýšit. Přípravek Loperon s jídlem a pitím Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Těhotenství a kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Loperon se nedoporučuje podávat v těhotenství a období kojení. 3/6 Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem o vhodných způsobech léčby. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při průjmu se může objevit slabost, ospalost a závrať. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost. Přípravek Loperon obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se Loperon užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky přípravku Loperon polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu. Doporučená dávka přípravku je: Dávkování u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí od 6 let: Akutní průjem: Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Následně se užívá 1 tobolka (2 mg) po každé neformované (řídké) stolici. Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem. Chronický průjem: Při chronickém průjmu užívejte tento přípravek pouze na doporučení lékaře. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou obvykle 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně, pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně. Tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle docíleno udržovací dávkou 1 – 6 tobolek (2 – 12 mg hydrochloridu loperamidu). Maximální denní dávka pro dospělé při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu). U dětí a dospívajících se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně. Dávkování u starších pacientů: U starších pacientů není třeba upravovat dávkování. Dávkování při onemocnění ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování. Dávkování při onemocnění jater: Pokud trpíte poruchou funkce jater, přípravek Loperon užívejte jen po poradě s lékařem, neboť v tomto případě je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Lékař Vám rovněž sdělí, jakou dávku přípravku máte užívat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Loperon, než jste měl(a) 4/6 Jestliže jste užil(a) více přípravku Loperon, ihned se obraťte na lékaře nebo nemocnici s žádostí o radu. Možnými příznaky jsou: zvýšená tepová frekvence, nepravidelný srdeční tep, změny Vašeho srdečního rytmu (tyto příznaky mohou mít potenciálně závažné, život ohrožující následky), svalová ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže s močením nebo oslabené dýchání. Děti reagují na velká množství přípravku Loperon silněji než dospělí. Pokud dítě užije příliš mnoho přípravku nebo se u něj objeví některé z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě akutního průjmu Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): Bolest hlavy, zácpa, pocit na zvracení, plynatost Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000): Závrať, bolest v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, bolest v nadbřišku, zvracení, vyrážka. Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10000): Vzedmutí břicha (abdominální distenze). Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě chronického průjmu: Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): Závrať, zácpa, pocit na zvracení, plynatost. Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000): Bolest hlavy, bolest v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, trávicí obtíže. Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh − reakce přecitlivělosti, anafylaktická reakce včetně anafylaktického šoku (závažná alergická reakce) a anafylaktoidní reakce. 5/6 − ospalost, ztráta vědomí, ztuhlost, snížená úroveň vědomí, zvýšené napětí (hypertonie) a abnormality v koordinaci pohybů. − zúžení očních zornic. − střevní neprůchodnost (projevuje se bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě plynů), výrazné chorobné rozšíření tlustého střeva (megakolon, včetně toxického megakolon) a nepříjemné pocity na jazyku. − puchýřovité onemocnění kůže (včetně Stevens-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a erythema multiforme), otok obličeje, hrdla a končetin (angioedém), kopřivka a svědění. − zadržování moči. − únava. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Loperon uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Loperon obsahuje - Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum. - Pomocnými látkami jsou: obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát tělo tobolky: černý oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, patentní modř V (E 131). Jak Loperon vypadá a co obsahuje toto balení Loperon jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek. Tobolky jsou baleny do PP/Al nebo PVC/PVdC/Al bílého neprůhledného blistru, blistry jsou vloženy v krabičce. Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci 6/6 HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo Výrobce Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo LEK S.A., 50 C Domaniewska Str., 02-672 Varšava, Polsko S.C. Sandoz S.R.L. , 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Rumunsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 10. 2019

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
142 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
142 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace