Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

MAXI-KALZ 500 500MG šumivé tablety 20

MAXI-KALZ 500 500MG šumivé tablety 20

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek obsahuje vápník ve formě vhodné k podávání ústy. Dostatečný přísun vápníku je nutný pro růst kostí a zubů a pro normální funkci buněčných membrán, nervů a svalů. Vápník se používá i při léčbě některých alergických stavů.

Alternativou ušetříte až 70 %
Cena od 95 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
MAXI-KALZ 500
Kód SÚKL:
0234738
Léčivá látka:
CALCII CARBONAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

Strana 1 (celkem 5) sp.zn. sukls277795/2018, sp.zn. sukls277812/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele MAXI-KALZ 500 MAXI-KALZ 1000 šumivé tablety calcii carbonas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Maxi–Kalz a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maxi–Kalz užívat 3. Jak se přípravek Maxi–Kalz užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Maxi–Kalz uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Maxi–Kalz a k čemu se používá Přípravek obsahuje vápník ve formě vhodné k podávání ústy. Dostatečný přísun vápníku je nutný pro růst kostí a zubů a pro normální funkci buněčných membrán, nervů a svalů. Vápník se používá i při léčbě některých alergických stavů. Běžná denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500-1500 mg. Přípravek se používá bez doporučení lékaře ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se přípravek používá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy) a měknutí kostí (osteomalácie), při alergických reakcích, a k podpůrné léčbě spazmofilie a tetanického syndromu (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke křečím svalstva). Pokud se 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maxi–Kalz užívat Neužívejte přípravek Maxi-Kalz: - jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi, např. při zvýšené činnosti příštítných tělísek, při zvýšené hladině vitaminu D, při nádorech spojených s odvápňováním kostí - při ledvinných a močových kamenech (nefrolitiáza, urolitiáza) - při zvýšeném vylučování vápníku do moči - při těžkém selhávání ledvin Strana 2 (celkem 5) - při chronické infekci močových cest Upozornění a opatření Před užitím přípravku Maxi-Kalz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud trpíte onemocněním ledvin, užívejte tento přípravek pouze po poradě s lékařem. U pacientů s onemocněním ledvin je třeba kontrolovat vylučování vápníku močí a v případě potřeby snížit dávky či ukončit léčbu tímto přípravkem. Při dlouhodobém užívání musí lékař laboratorně sledovat hladinu vápníku v krvi a vylučování vápníku močí. Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky s obsahem vápníku nebo vitaminem D. Děti a dospívající Přípravek mohou užívat i děti. Další léčivé přípravky a přípravek Maxi-Kalz Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Maxi-Kalz a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Vápník může zvyšovat účinek léků proti srdečnímu selhávání (digoxin a jiné srdeční glykosidy). Může být oslabena účinnost léčiv ze skupiny blokátorů kalciového kanálu (užívaných k léčbě srdečních onemocnění a poruch srdečního rytmu). Maxi-Kalz se nesmí užívat ve stejnou dobu s perorálně (ústy) podávanými přípravky obsahujícími železo, s fluoridem sodným a tetracyklinovými antibiotiky, protože snižuje vstřebávání těchto léčiv. V případě současného užívání těchto léčiv je třeba dodržet minimálně tříhodinový časový odstup mezi podáním těchto přípravků a přípravku Maxi-Kalz. Při současném užívání přípravků s obsahem vitaminu D se urychluje vstřebávání vápníku a zvyšuje se tak riziko zvýšené hladiny vápníku v krvi. Při užívání přípravků s obsahem hliníku (např. antacida – léky na pálení žáhy) může dojít ke zvýšenému vstřebávání hliníku. Vstřebávání vápníku mohou ovlivnit kortikosteroidy. Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Maxi-Kalz s lékařem. Přípravek Maxi-Kalz s jídlem, pitím a alkoholem Pacienti, kteří užívají Maxi-Kalz šumivé tablety, by neměli používat potraviny s obsahem kyseliny šťavelové (špenát, rebarbora) a fytové kyseliny (otruby, celozrnné výrobky), protože vstřebávání vápníku může být sníženo. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Maxi-Kalz se smí užívat během těhotenství a kojení. V období těhotenství a kojení by neměl celkový denní příjem vápníku přesáhnout 1500 mg. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Přípravek Maxi-Kalz obsahuje sorbitol a sodík Přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat. Strana 3 (celkem 5) Přípravek Maxi-Kalz 500 obsahuje 56,46 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek Maxi-Kalz 1000 obsahuje 5,24 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 3. Jak se přípravek Maxi–Kalz užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Maxi-Kalz 500 Dospělí užívají jednu šumivou tabletu jednou, dvakrát nebo třikrát denně (odpovídá 500 - 1500 mg vápníku za den). Maxi-Kalz 1000 Dospělí užívají jednu šumivou tabletu jednou denně (odpovídá 1000 mg vápníku za den). Dávkování u chronického onemocnění ledvin určí lékař. Použití u dětí Maxi-Kalz 500 Děti užívají jednu šumivou tabletu jednou nebo dvakrát denně (odpovídá 500 - 1000 mg vápníku za den). Maxi-Kalz 1000 Děti užívají jednu šumivou tabletu jednou denně (odpovídá 1000 mg vápníku za den). Způsob použití: Šumivé tablety se těsně před užitím musí rozpustit ve sklenici (asi 1/4 litru) vody. Takto připravený roztok ihned vypijte. Přípravek užívejte při jídle nebo těsně po něm. Délka léčby přípravkem Maxi-Kalz závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván. Dlouhodobá léčba musí vždy probíhat na doporučení a pod dohledem lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku Maxi-Kalz, než jste měl(a) Předávkování přípravkem Maxi-Kalz může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, žízeň nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maxi-Kalz Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 10 000 pacientů): hyperkalcémie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) a/nebo hyperkalciurie (zvýšené hladiny vápníku v moči). Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů): zácpa, nadýmání, pocit na zvracení, bolest břicha, průjem, svědění, vyrážka a kopřivka, reakce z přecitlivělosti (zčervenání, otoky). Strana 4 (celkem 5) Dlouhodobé užívání nepřiměřeně vysokých dávek může vést k nadměrným hladinám vápníku v krvi a moči, s rizikem poškození ledvin a s nebezpečím snížení hladiny fosfátů v krvi. Při delším užívání je nutné, aby lékař sledoval koncentraci vápníku v moči, eventuálně v krvi. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Maxi–Kalz uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Maxi-Kalz 1000 Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Maxi-Kalz obsahuje Maxi-Kalz 500: Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg, což odpovídá calcium 500 mg. Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, pomerančové aroma v prášku (obsahuje sorbitol), hydrogenuhličitan sodný, racemická kyselina jablečná, uhličitan sodný. Maxi-Kalz 1000: Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 2500 mg, což odpovídá calcium 1000 mg Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, citronové aroma v prášku (obsahuje sorbitol). Jak přípravek Maxi-Kalz vypadá a co obsahuje toto balení Maxi-Kalz 500 jsou kulaté, ploché, bílé tablety o průměru 25 mm s vůní a příchutí pomeranče. Maxi-Kalz 1000 jsou kulaté, ploché, bílé tablety o průměru 30 mm s vůní a příchutí citronu. Velikost balení Strana 5 (celkem 5) Maxi-Kalz 500: Polypropylenová tuba s polyethylenovým uzávěrem obsahujícím vysoušedlo, obsahující 20 tablet. Maxi-Kalz 1000: Polypropylenová tuba s polyethylenovým uzávěrem obsahujícím vysoušedlo, obsahující 10 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13 Irsko Výrobce Hermes Pharma GmbH, Hauptstrasse 2A, Vídeň, Rakousko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 8. 2018

doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
99 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace