Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Vitamíny a minerály

MULTI-SANOSTOL  SIR 1X300G

MULTI-SANOSTOL SIR 1X300G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník. Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v období kojení, při ztrátě chuti k jídlu, v období zvýšeného výskytu sezónních infekčních onemocnění, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí.

Cena od 200 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
MULTI-SANOSTOL
Kód SÚKL:
0214909
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn. sukls333817/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Multi-Sanostol sirup Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat 3. Jak se Multi-Sanostol užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Multi-Sanostol uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník. Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v období kojení, při ztrátě chuti k jídlu, v období zvýšeného výskytu sezónních infekčních onemocnění, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat Neužívejte přípravek Multi-Sanostol - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D). Upozornění a opatření Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při podávání delším než 3 měsíce se poraďte s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování. Při překročení doporučeného dávkování existuje možnost předávkování vitamíny A a D. Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s multisystémovým granulomatózním onemocněním nejistého původu (sarkoidózou) a u pacientů trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem. Přípravek neužívejte současně s jinými přípravky s obsahem vitaminu A a D z důvodu možnosti předávkování. Informace pro pacienty s celiakií: Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový. Příležitostné žluté zabarvení moči po užití Multi-Sanostolu je způsobeno obsahem vitamínu B2 a je tudíž zcela neškodné. Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 20 ml sirupu za den. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu Multi-Sanostol obsahuje v jedné dávce(10 ml) 6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Přípravek může být škodlivý pro zuby. 3. Jak se Multi-Sanostol užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je : děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně) děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně) . Nepřekračujte doporučené dávkování! Délka používání Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem. Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a) Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků . Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Multi-Sanostol obsahuje Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D3) 0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 2 mg; riboflavini natrii phosphas (vitamín B2) 2 mg; pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 1 mg; acidum ascorbicum (vitamín C) 100 mg, tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 2 mg; nicotinamidum (vitamín B3) 10 mg; dexpanthenolum (dexpanthenol) 4 mg; calcii gluconas (monohydrát kalcium-glukonátu) 50 mg; calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát) 50 mg Pomocnými látkami jsou sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda slunečnicový olej a tokoferol-alfa. Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina. Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička. Velikost balení : 300 g, 600 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Takeda GmbH 78467 Konstanz Německo Výrobce Takeda Pharma Sp.Zo.o. 99-420 Lyszkowice Polsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 2. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
200 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
200 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
215 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
215 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
225 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
225 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace