Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ucpaný nos

OLYNTH HA 0,1% 1MG/ML NAS SPR SOL 10ML

OLYNTH HA 0,1% 1MG/ML NAS SPR SOL 10ML

Naleznete v 3 lékárnách
registrovaný léčivý přípravek

Léčivá látka přípravku Olynth HA 0,1%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut. Pomocná látka natrium-hyaluronát napomáhá zvlhčení nosní sliznice.

Alternativou ušetříte až 29 %
Cena od 79 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
OLYNTH HA 0,1%
Kód SÚKL:
0240020
Léčivá látka:
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

NASENSPRAY AL 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
NASENSPRAY AL
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML

cena od 65 Kč

Na jednotce ušetříte až:
17 %
XYLOMETAZOLIN DR.MAX 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
XYLOMETAZOLIN DR.MAX
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I

cena od 69 Kč

Na jednotce ušetříte až:
12 %
OLYNTH 0,1% 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
OLYNTH 0,1%
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I

cena od 69 Kč

Na jednotce ušetříte až:
12 %
OLYNTH 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
OLYNTH
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I

cena od 72 Kč

Na jednotce ušetříte až:
8 %
OTRIVIN 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
OTRIVIN
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML

cena od 89 Kč

Na jednotce dražší o:
12 %
RHINOSTAS 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
RHINOSTAS
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML

cena od 97 Kč

Na jednotce dražší o:
22 %
OTRIVIN MENTHOL 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
OTRIVIN MENTHOL
1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML

cena od 99 Kč

Na jednotce dražší o:
25 %
OTRIVIN 1 PM 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
Jiná forma
OTRIVIN 1 PM
1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML

cena od 76 Kč

Na jednotce ušetříte až:
3 %

1/5 sp.zn. sukls150753/2019 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OLYNTH HA 0,1% (xylometazolini hydrochloridum) nosní sprej, roztok Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth HA 0,1% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Olynth HA 0,1% a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth HA 0,1% používat 3. Jak se přípravek Olynth HA 0,1% používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Olynth HA 0,1% uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivá látka přípravku Olynth HA 0,1%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut. Pomocná látka natrium-hyaluronát napomáhá zvlhčení nosní sliznice. Přípravek Olynth HA 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth HA 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth HA 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Olynth HA 0,1% - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku - v případě suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů - u dětí do 7 let. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth HA 0,1% je zapotřebí - jestliže jste léčen/a některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku - jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, zejména máte-li zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem - jestliže trpíte závažným onemocněním oběhového systému (např. ischemickou chorobou 2/5 srdeční, vysokým krevním tlakem) - pokud trpíte chorobou srdce (např. syndromem dlouhého QT intervalu) - jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku) - jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou) V těchto případech lze přípravek Olynth HA 0,1% používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Olynth HA 0,1% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku. Používání přípravku Olynth HA 0,1% s jídlem a pitím Přípravek Olynth HA 0,1% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Použití přípravku Olynth HA 0,1% není v průběhu těhotenství a kojení doporučeno. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth HA 0,1% nelze vyloučit celkové účinky na kardiovaskulární nebo nervový systém. V takovém případě může být snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% POUŽÍVÁ Přípravek Olynth HA 0,1% používejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělým a dětem od 7 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1 dávka přípravku Olynth HA 0,1% nosního spreje do každé nosní dírky. Dávkování závisí na citlivosti nemocného a na účinku přípravku. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Olynth HA 0,1% déle než 5 dní. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Delší používání než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem. Přípravek můžete opět používat pouze po několikadenní přestávce. Používání přípravku Olynth HA 0,1% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice. Návod k použití Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku, dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s přípravkem držte svisle. Nevstřikujte si dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt. Jestliže jste použil/a více přípravku Olynth HA 0,1%, než jste měl/a 3/5 Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabarvení rtů (cyanóze), horečce, křečím, oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, zvýšení krevního tlaku), plicním poruchám (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady. Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí. Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth HA 0,1% nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Dýchací syst ém U citlivých nemocných může přípravek Olynth HA 0,1% způsobit příznaky dráždění sliznice přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku. Nervový syst ém Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava. Oběhový systém Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky přípravku na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku. Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth HA 0,1% může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným používáním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou strupů a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lze přípravek používat pouze 12 měsíců. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4/5 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Olynth HA 0,1% obsahuje - Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolin-hydrochlorid) 1 mg (0,1%) v 1 ml roztoku. - Pomocnými látkami jsou: natrium-hyaluronát, glycerol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol, voda na injekci. Jak přípravek Olynth HA 0,1% vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek je vyráběn v lékové formě nosního spreje, je balen ve skleněné lahvičce s dávkovacím zařízením. Velikost balení: 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci McNeil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road Tallaght, Dublin 24 Irsko Výrobce FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U. Avda. Leganés, 62, Alcorcón, Madrid, Španělsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice, e-mail: dotazy@its.jnj.com Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19. 7. 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vážená pacientko, vážený paciente, téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku „běžného“ nachlazení nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí postižený dýchat převážně ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí přípravku Olynth HA 0,1% učinit rýmu snesitelnější. Jak vzniká rýma? Rýma z nachlazení, odborně nazývaná "akutní virová rinitida", je virové onemocnění. Naproti tomu je „alergická rinitida“ (např. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci (např. pylu). Reakce je v obou případech obdobná: nosní sliznice oteče a vytváří zvýšené množství hlenu. Máte rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny doprovodnou bakteriální infekcí. Olynth HA 0,1% – nadechněte se! Léčivá látka přípravku Olynth HA 0,1% působí přímo na nosní sliznici, kde zužuje cévy, rozšířené v důsledku rýmy. To vede k rychlému zmírnění otoku nosní sliznice a uvolnění dýchání. Současně dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vám již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth HA 0,1% působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin), díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi šetrný k nosní sliznici a díky natrium-hyaluronátu dochází k jejímu zvlhčení.

doprava od 79 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace