Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Tlumení bolesti

PANADOL BABY 125MG čípky 10

PANADOL BABY 125MG čípky 10

Naleznete v 19 lékárnách

Přípravek Panadol Baby obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum). Přípravek Panadol Baby je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování.

Alternativou ušetříte až 85 %
Cena od 51 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PANADOL BABY
Kód SÚKL:
0208840
Léčivá látka:
PARACETAMOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

PARALEN 125 125MG tablety 20
Větší balení
Jiná forma
PARALEN 125
125MG tablety 20

cena od 15 Kč

Na jednotce ušetříte až:
85 %
PARALEN 125 125MG tablety 20
Větší balení
Jiná forma
PARALEN 125
125MG tablety 20

cena od 17 Kč

Na jednotce ušetříte až:
83 %
PANADOL BABY 125MG čípky 10
PANADOL BABY
125MG čípky 10

cena od 50 Kč

Na jednotce ušetříte až:
1 %
PARAMEGAL 500MG tablety 10
Více účinné látky
Jiná forma
PARAMEGAL
500MG tablety 10

cena od 12 Kč

Na jednotce ušetříte až:
76 %
PARAMAX RAPID 250MG tablety 10
Více účinné látky
Jiná forma
PARAMAX RAPID
250MG tablety 10

cena od 17 Kč

Na jednotce ušetříte až:
66 %
PANADOL JUNIOR 250MG čípky 10
Více účinné látky
PANADOL JUNIOR
250MG čípky 10

cena od 49 Kč

Na jednotce ušetříte až:
3 %

1/5 sp. zn. sukls185157/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Panadol Baby 125 mg čípky paracetamolum čípky Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. ▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. ▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. ▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. ▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. ▪ Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Panadol Baby a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Baby používat 3. Jak se přípravek Panadol Baby používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Panadol Baby uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Panadol Baby obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum). Přípravek Panadol Baby je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování. Přípravek Panadol Baby je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy. Přípravek je určen pro děti s tělesnou hmotností nad 9 kg. Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Panadol Baby: ▪ jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 2/5 ▪ při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky); ▪ při krvácení z konečníku; ▪ při zánětu tlustého střeva (proktokolitida). Panadol Baby se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater. Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti s tělesnou hmotností do 9 kg. Upozornění a opatření: Před podáním přípravku Panadol Baby se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ▪ podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater; ▪ podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin; ▪ jestliže je dítě významně hubené; ▪ při nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; ▪ podáváte-li přípravek dítěti s hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek); ▪ jestliže Vaše dítě v minulosti mělo alergickou reakci po užití léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou anebo jiných léků proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidných protizánětlivých léčiv (nesteroidních antirevmatik), protože se nedá vyloučit podobná alergická reakce i po paracetamolu. Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře. Při užívání přípravku Panadol Baby je třeba zvláštní opatrnosti jestliže: ▪ má Vaše dítě závažnou infekci (sepsi) nebo je-li příliš hubené, protože to může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy (hromadění kyselých látek v těle). Příznaky metabolické acidózy jsou: ▪ hluboké, zrychlené, obtížné dýchání; ▪ nevolnost (pocit na zvracení), zvracení; ▪ ztráta chuti k jídlu. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Baby: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat (na lékařský předpis i bez něj) a poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku. Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Obsahuje paracetamol. Nepodávejte dítěti přípravek Panadol Baby spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol, používanými k léčbě bolesti nebo horečky. Před podáním přípravku Panadol Baby dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ▪ jestliže užívá léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin); ▪ jestliže užívá léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin); ▪ jestliže užívá léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (nesteroidních antirevmatik); ▪ jestliže užívá některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol); ▪ jestliže užívá některé léky k léčbě dny (probenecid); ▪ jestliže užívá některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin); 3/5 ▪ užívá-li zidovudin (k léčbě infekce HIV); ▪ užívá-li isoniazid (k léčbě tuberkulózy). Přípravek Panadol Baby s jídlem, pitím a alkoholem: Panadol Baby je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Těhotenství, kojení a plodnost: Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení. Pokud je to nutné, přípravek můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci. Přípravek Panadol Baby nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY POUŽÍVÁ Vždy používejte Panadol Baby přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem s tělesnou hmotností 9 – 14 kg 1 čípek až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin. Dětem s tělesnou hmotností 15 – 20 kg se podávají 2 čípky až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin. Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny. Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin. Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nemá podávat dětem s tělesnou hmotností do 9 kg. Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1 – 2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku. Nepřekračujte doporučené dávkování. Vždy podávejte dítěti nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků onemocnění. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol. Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem. 4/5 Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater: Pacientům se sníženou funkcí ledvin nebo jater nepodávejte přípravek bez porady s lékařem. Dávkování určí lékař. Jestliže jste použil(a) více přípravku Panadol Baby, než jste měl(a): Z důvodu možného rizika selhání jater vyhledejte ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí, nebo při náhodném požití čípků ihned lékaře, a to i když nelze pozorovat žádné příznaky. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Panadol Baby: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Panadol Baby je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen. Vzácně (u 1 až 10 osob z 10 000) se může vyskytnout kožní vyrážka nebo ovlivnění výsledků některých krevních testů. Velmi vzácně (u méně než 1 osoby z 10 000) se může objevit zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a poruchy krvetvorby. Velmi vzácně byly hlášeny také případy závažných kožních reakcí. Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud: ▪ se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje; ▪ se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech; ▪ se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti, zánětu a horečce ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobná reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol Baby; ▪ u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení. Tyto reakce jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5/5 5. JAK PŘÍPRAVEK PANADOL BABY UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Panadol Baby obsahuje: ▪ léčivou látkou je paracetamolum 125 mg v jednom čípku; ▪ pomocnou látkou je ztužený tuk. Jak přípravek Panadol Baby vypadá a co obsahuje toto balení: Přípravek Panadol Baby jsou bílé až téměř bílé čípky torpédovitého tvaru, které jsou baleny v krabičce v bílých neprůhledných PVC/PE stripech. Velikost balení: 10 čípků. Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com Výrobce: Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle Hérouville-Saint-Clair, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 9. 2019

doprava od 45 Kč
Skladem
51 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
51 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
53 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
53 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
54 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
54 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
57 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
57 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
58 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
58 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
59 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
60 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
60 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
61 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
61 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
61 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
61 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
62 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
62 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
64 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
64 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
65 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
65 Kč
doprava od 0 Kč
Info v obchodě
67 Kč
doprava od 0 Kč
Info v obchodě
67 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace