Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Tlumení bolesti

PARACETAMOL APOTEX 500MG CPS MOL 10

PARACETAMOL APOTEX 500MG CPS MOL 10

Naleznete v 1 lékárnách

Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky obsahuje léčivou látku paracetamolum, která patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika (léky tlumící bolest). Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky je určen k léčbě mírné až středně silné bolesti a/nebo horečky, jako je bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů, menstruační bolest, horečka a bolesti provázející nachlazení a chřipku a horečka a bolest po očkování. Pouze na doporučení lékaře je Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky určen k léčbě neuralgie (silná bolest pociťovaná v průběhu nervu) a náhle vzniklé bolesti v bederní oblasti (lumbago).

Alternativou ušetříte až 90 %
Cena od 79 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PARACETAMOL APOTEX
Kód SÚKL:
0225218
Léčivá látka:
PARACETAMOLUM
Režim výdeje:
vyhrazená léčiva
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

PARAMEGAL 500MG tablety 10
Jiná forma
PARAMEGAL
500MG tablety 10

cena od 12 Kč

Na jednotce ušetříte až:
84 %
PARAMAX RAPID 500MG tablety 30
Větší balení
Jiná forma
PARAMAX RAPID
500MG tablety 30

cena od 26 Kč

Na jednotce ušetříte až:
89 %
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG tablety 24 I
Větší balení
Jiná forma
PARACETAMOL AUROVITAS
500MG tablety 24 I

cena od 24 Kč

Na jednotce ušetříte až:
87 %
PARAPYREX 500MG tablety 30
Větší balení
Jiná forma
PARAPYREX
500MG tablety 30

cena od 29 Kč

Na jednotce ušetříte až:
87 %
PARAMEGAL 500MG tablety 30
Větší balení
Jiná forma
PARAMEGAL
500MG tablety 30

cena od 33 Kč

Na jednotce ušetříte až:
86 %
PARALEN 500 500MG tablety 24
Větší balení
Jiná forma
PARALEN 500
500MG tablety 24

cena od 32 Kč

Na jednotce ušetříte až:
83 %
PARALEN 500 500MG tablety 12
Větší balení
Jiná forma
PARALEN 500
500MG tablety 12

cena od 22 Kč

Na jednotce ušetříte až:
76 %
PARALEN 500 500MG tablety 12
Větší balení
Jiná forma
PARALEN 500
500MG tablety 12

cena od 24 Kč

Na jednotce ušetříte až:
74 %
PARAMAX RAPID 250MG tablety 10
Méně účinné látky
Jiná forma
PARAMAX RAPID
250MG tablety 10

cena od 17 Kč

Na jednotce ušetříte až:
78 %

1 Sp.zn.sukls176712/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek můžete získat i bez předpisu lékaře. Nicméně užívejte ho s opatrností. Tak dosáhnete jeho nejlepšího účinku. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky užívat 3. Jak se Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky 20 užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky a k čemu se používá Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky obsahuje léčivou látku paracetamolum, která patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika (léky tlumící bolest). Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky je určen k léčbě mírné až středně silné bolesti a/nebo horečky, jako je bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů, menstruační bolest, horečka a bolesti provázející nachlazení a chřipku a horečka a bolest po očkování. Pouze na doporučení lékaře je Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky určen k léčbě neuralgie (silná bolest pociťovaná v průběhu nervu) a náhle vzniklé bolesti v bederní oblasti (lumbago). Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky je vhodný pro dospělé, dospívající a děti, ale není vhodný pro děti mladší než 9 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky užívat Neužívejte Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky: - Jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření 2 Před užitím přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - máte poruchu funkce jater nebo ledvin, - máte středně těžkou až těžkou nedostatečnost ledvin (nedostatečná funkce ledvin), - máte mírnou až těžkou nedostatečnost jater (nedostatečná funkce jater), - trpíte Gilbetovým syndromem, - trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, - trpíte hemolytickou anemií, - jste dehydratovaný(á) (máte malý přijem tekutin), - trpíte chronickou podvýživou, - jste astamatik citlivý na kyselinu acetylsalicylovou, - kažodenně požíváte velké množství alkoholu, v takovém případě je zvýšené riziko poškození jater. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo se vrátí, kontaktujte lékaře. Pokud již užíváte jiné léky k tišení bolesti obsahující paracetamol neužívejte Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky Nedoporučuje se užívat dlouhodobě nebo často. Poraďte se se svým lékařem, pokud se vás týká nebo se v minulosti týkal některý z výše uvedených bodů. Další léčivé přípravky a Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků dostupných na předpis. Účinky přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky, pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků: - barbituráty (skupina hypnotik a anestetik) - určitá antidepresiva - probenecid (k léčbě dny) - chloramfenikol (antibiotikum) - metoklopramid nebo domperidon (k léčbě pocitu na zvracení a zvracení) - cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu) - warfarin nebo jiné léky ke snížení srážení krve (antikoagulancia) - zidovudin (k léčbě infekce HIV) - salicylamid (analgetikum) - isoniazid (k léčbě tuberkulózy) - lamotrigin (k léčbě epilepsie). Paracetamol může ovlivnit výsledky různých laboratorních testů. Přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky s jídlem, pitím a alkoholem Máte-li chronické problémy s požíváním alkoholu, nesmí být překročena denní dávka paracetamolu ve výši 2 gramů léčivé látky (4 tobolky). Dlouhodobé užívání paracetamolu v kombinaci s alkoholem může způsobit poškození jater při předávkování paracetamolem. Při užívání přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky nepijte alkohol. Těhotenství, kojení a plodnost 3 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství Pokud je to nutné, Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře nebo porodní asistentku. Kojení Přestože paracetamol prostupuje v malém množství do mateřského mléka, nemá žádné nežádoucí účinky na kojené dítě. Kojící ženy mohou paracetamol užívat v doporučené dávce a krátkodobě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebylo zjištěno, že by paracetamol měl vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhu strojů. Upozornění na obsah lecitinu Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky obsahuje lecitin ze sóji. Neužívejte tento přípravek, pokud jste alergický na arašídy nebo sóju. Přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky obsahuje sorbitol Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem před užitím tohoto přípravku. 3. Jak se přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Způsob užívání Tobolky zapijte dostatečným množstvím vody (polovina sklenice). Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající starší 15 let (s tělesnou hmotností vyšší než 55 kg): 1 až 2 tobolky (500-1000 mg paracetamolu) v jedné dávce, maximálně 6 tobolek (3000 mg paracetamolu) během 24 hodin. Děti a dospívající do 15 let: Děti ve věku od 9 do 12 let (30-40 kg): 1 tobolka (500 mg), 3-4 krát denně. Děti ve věku od 12 do 15 let (40-55 kg): 1 tobolka (500 mg), 4-6 krát denně. U dětí na spodní hranici věkového rozmezí dodržujte nejnižší uvedené dávkování. U dětí mladších dvanácti let nesmí celková denní dávka překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti. • Přípravek není vhodný pro děti mladší 9 let. • Musí být dodržen minimální interval 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami. • Neužívejte v kombinaci s jinými léčivými přípravky s obsahem paracetamolu. • Nepřekračujte uvedené dávkování • V případě, že bolest a/nebo horečka přetrvávají, může být užívání zopakováno při dodržení uvedeného dávkování. • Pokud nedojde do 5 dnů k ústupu bolesti nebo do 3 dnů ke snížení horečky nebo se obtíže zhorší nebo se objeví nové příznaky, ukončete léčbu a poraďte se o další léčbě s lékařem. 4 Účinná denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg/den (až 2 g/den) u: • dospělých pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg, • pacientů s mírnou až středně těžkou nedostatečností jater, Gilbertovým syndromem, • pacientů trpících dehydratací (nedostatkem tekutin), • pacientů trpících chronickou podvýživou Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, dodržujete uvedená doporučení. Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud zaznamenáte, že tento přípravek má na Vás příliš silný nebo příliš slabý účinek. Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky, než jste měl(a) Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste užil(a) více tohoto přípravku než jste měl(a). Po požití vyšší než doporučené dávky může dojít k nevolnosti, zvracení a ztrátě chuti k jídlu. Několikanásobné překročení maximální denní dávky může způsobit velmi závažné poškození jater. Ke ztrátě vědomí obvykle nedochází, nicméně měli byste neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Pokud nebudete jednat rychle, může být poškození jater nevratné. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky Přestanete-li užívat tento přípravek, nic zvláštního se nestane. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: Vzácné (u 1 - 10 pacientů z 10 000 pacientů) • různé krevní abnormality, včetně agranulocytózy, trombocytopenie, trombocytopenické purpury, leukopenie a hemolytické anemie (snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček a rozpad červených krvinek) • alergie (bez angioedému) • abnormální funkce jater, jaterní selhání, jaterní nekróza a žloutenka • svědění (pruritus), vyrážka, pocení, purpura a kopřivka/vyrážka (kopřivka) • předávkování a intoxikace • deprese, zmatenost a halucinace • třes a bolest hlavy • rozmazané vidění • edém • krvácení, bolest žaludku, průjem, pocit na zvracení, zvracení • závrať, horečka a spavost Velmi vzácně (u méně než u 1 pacienta z 10 000 pacientů): • pancytopenie (snížení počtu krevních buněk) 5 • alergické reakce jako situace, pro kterou musí být léčba ukončena, včetně angioedému, obtížného dýchání, pocení, nevolnosti, hypotenze, šoku a anafylaxe • pocit tlaku na hrudi v důsledku křeče dýchacích svalů (bronchospasmus) u lidí, kteří jsou citliví na kyselinu acetylsalicylovou a jiné léky ze skupiny NSAID (skupina přípravků proti bolesti, zánětu a horečce). • jaterní intoxikace • vyrážka (exantém) • hypoglykémie (příliš nízká hladina hladina cukru v krvi) • tmavá moč (sterilní pyurie) a potíže s ledvinami • závažné kožní reakce Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): • závažné kožní nežádoucí reakce jako je akutní generalizovaný pustulózní exantém, toxická epidermální nekrolýza, léky indukovaná dermatóza a Stevens-Johnsonův syndrom. Po dlouhodobém užívání 3 až 4 gramů paracetamolu denně může dojít k poškození jater. K poškození jater může také dojít při jednorázovém užití 6 gramů paracetamolu. Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejsou vyjmenovány v této příbalové informaci, nebo je považujete za závažné, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky obsahuje Léčivou látkou tohoto přípravku je paracetamolum. Jedna tobolka obsahuje paracetamolum 500 mg. Dalšími složkami jsou: makrogol 400, makrogol 600, čištěná voda, propylenglykol, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Obal tobolky: želatina, tekutý částečně dehydratovaný sorbitol, čištěná voda, glycerol, oxid titaničitý (E 171). Látky obsažené ve stopovém množství: isopropylalkohol, střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin. Jak přípravek Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky vypadá a co obsahuje toto balení 6 Bílé, oválné (velikost 11), měkké želatinové tobolky. Bílý PVC/PVdC-Al blistr v papírové krabičce. Velikost balení 4, 6, 10, 20, 30, 50, 90, 100, 250 a 500 tobolek v blistru nebo jednodávkovém blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V. Archimedesweg 2 2333CN Leiden Nizozemsko Výrobce Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nizozemsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie: Paracaps 500 mg zachte capsules Česká republika: Paracetamol Apotex Holandsko: Paracaps 500 mg, zachte capsules Lucembursko: Paracaps 500 mg capsules molles Polsko: APAP caps Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 9. 2019.

doprava od 49 Kč
Info v obchodě
79 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
79 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace