Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dezinfekční přípravky

PEROXID VODÍKU 3% TMD 3% DRM SPR SOL 100G

PEROXID VODÍKU 3% TMD 3% DRM SPR SOL 100G

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Peroxid vodíku 3 % TMD je antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) drobných kožních poranění, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné rány, bodnutí hmyzem apod. Pouze na doporučení lékaře se přípravek používá k vyčištění hnisajících ran a kožních vředů.

Cena od 66 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PEROXID VODÍKU 3% TMD
Kód SÚKL:
0032302
Léčivá látka:
HYDROGENII PEROXIDUM 30%
Režim výdeje:
vyhrazená léčiva
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1 sp.zn. sukls53409/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Peroxid vodíku 3 % TMD kožní roztok hydrogenii peroxidum Přečtete si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace a nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4. - Pokud se během 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Peroxid vodíku 3 % TMD a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3 % TMD používat 3. Jak se Peroxid vodíku 3 % TMD používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Peroxid vodíku 3 % TMD uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD a k čemu se používá Peroxid vodíku 3 % TMD je antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) drobných kožních poranění, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné rány, bodnutí hmyzem apod. Pouze na doporučení lékaře se přípravek používá k vyčištění hnisajících ran a kožních vředů. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD používat Nepoužívejte přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD:  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3 % TMD se poraďte se svým lékařem: Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3 % TMD se poraďte s lékařem. Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře. 2 Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran. Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího ústrojí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima. Další léčivé přípravky a přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které budete používat. Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky. Těhotenství, kojení a plodnost Přípravek můžete používat i v těhotenství a v období kojení. Přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD obsahuje kyselinu benzoovou Mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 3. Jak se přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.. Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím neředěného roztoku (opakovaným stlačením mechanického rozprašovače) tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Ošetření povrchové rány v obličeji (zejména v okolí očí) proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu. Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu) nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Může dojít k alergické kožní reakci na kyselinu benzoovou. Při vstříknutí do oka může dojít k podrážení až poškození oční rohovky. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv 3 Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 o C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD obsahuje Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 30 %, 11,2 g ve 100 g roztoku. Pomocné látky: kyselina benzoová, difosforečnan sodný, čištěná voda. Jak přípravek Peroxid vodku 3 % TMD vypadá a co obsahuje toto balení Peroxid vodíku 3 % TMD je kožní sprej, roztok; čirá bezbarvá kapalina. Dodávaný v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a krytem. Velikost balení: 100 g. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Fagron a.s. Holická 1098/31m Hodolany 779 00 Olomouc Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.4.2016

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
66 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
66 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace