Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Hemoroidy

PREPARATION H 23MG/69MG čípky 12

PREPARATION H 23MG/69MG čípky 12

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů. PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění.

Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PREPARATION H
Kód SÚKL:
0164868
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn. sukls186765/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je PREPARATION H a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat 3. Jak se PREPARATION H používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak PREPARATION H uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je PREPARATION H a k čemu se používá PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů. PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. Pomáhá - zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem. - usnadnit bolestivé vyprazdňování. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat Nepoužívejte PREPARATION H - jestliže jste alergický(á) na tekutý kvasnicový extrakt nebo olej ze žraločích jater nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku PREPARATION H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. - jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem. - pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře. - pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se poraďte s lékařem. Děti a dospívající Preparation H není určen pro děti a dospívající do 18 let. Další léčivé přípravky a PREPARATION H nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo. Těhotenství a kojení Preparation H byl bez problémů používán velkým počtem těhotných žen během mnoha let bez nežádoucích či škodlivých účinků zaznamenaných u nenarozeného dítěte či novorozence. Preparation H mohou používat kojící matky. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 3. Jak se PREPARATION H používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k podání do konečníku. Dospělí: Do konečníku si zaveďte jeden čípek, a to ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Čípek se zavádí do konečníku zaobleným koncem. Návod k použití: - V místě perforace oddělte z proužku 1 čípek (obr. 1). - Obal mírným tahem roztrhněte (obr. 2) a čípek z něj vyjměte. - Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do konečníku, nejlépe v mírném předklonu. Obr. 1 a 2 /ilustrace/ 1 2 Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní. Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem. PREPARATION H se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřekračujte doporučené dávkování. Jestliže jste použil(a) více přípravku PREPARATION H, než jste měl(a)V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PREPARATION H Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Dosud však nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 1. Jak PREPARATION H uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek PREPARATION H obsahuje - Léčivými látkami jsou: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23 mg Squali oleum 3,00 % hmot., t.j. 69 mg v jednom čípku. - Pomocnými látkami jsou: Čípkový základ W 35 Ceresin Makrogol-600-dilaurát Kakaový olej Glycerol Jak přípravek PREPARATION H vypadá a co obsahuje toto balení Bílé čípky po 2.3 g a) strip PVC/polyuretan/PE, krabička. b) strip PVC/copolymer/PE, krabička. Velikost balení: 6, 12, 24 a 48 čípků Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce - Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň Rakousko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 +420 283 004 111 - Výrobce Haupt Pharma Livron, 1, rue Comté de Sinard 26250 Livron, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.12.2014. PREPARATION H ® (logo) Pfizer® (logo) Další text: Jak předcházet hemoroidům? Nepříjemným potížím s hemoroidy lze předejít několika jednoduchými preventivními opatřeními. 1. Péče o pravidelnou stolici Zvykněte si vyprazdňovat se snadno a přirozeně každý den - nejlépe ráno ve stejnou dobu. Nepoužívejte zbytečně projímadla. 2. Správná dieta Jezte co nejvíce stravy bohaté na vlákninu a pijte hodně tekutin. Potraviny, které byste měli pravidelně jíst, jsou např. obilné vločky, celozrnné pečivo, ovoce a čerstvá zelenina. Vyvarujte se kořeněných jídel, alkoholu, kávy a černého čaje. 3. Pravidelně cvičte, abyste předcházeli zácpě. 4. Hygiena Nutné je pečlivé omývání konečníku po každém vyprázdnění střeva. Postižená místa je nutno udržovat v co největším suchu, neboť sucho napomáhá hojení. Doporučuje se nosit bavlněné prádlo.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace