Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

THUJA OCCIDENTALIS AKH 1,5MG tablety 60

THUJA OCCIDENTALIS AKH 1,5MG tablety 60

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
THUJA OCCIDENTALIS AKH
Kód SÚKL:
0024367
Léčivá látka:
THUJA OCCIDENTALIS 99 C
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn. sukls247106/2012 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU HDPE kontejner 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Thuja occidentalis AKH tablety 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1 tableta obsahuje 1,5 mg Thuja occidentalis 99 C 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 30 (60, 90, 120) tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Datum revize textu: 27.1.2016. 8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká republika Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/701/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
195 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
195 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace