Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ucpaný nos

VIBROCIL 2,5MG/ML+0,25MG/ML NAS GTT SOL 1X15ML

VIBROCIL 2,5MG/ML+0,25MG/ML NAS GTT SOL 1X15ML

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Vibrocil obsahuje dvě léčivé látky, nosní dekongestant (phenylephrinum) a antihistaminikum (dimetindeni maleas). Vibrocil poskytuje rychlou úlevu od překrvení nosní sliznice a tekoucí rýmy způsobené celou řadou infekčních nebo alergických onemocnění horních cest dýchacích. Vibrocil tlumí nadměrnou nosní sekreci a čistí nos a neovlivňuje aktivitu nosních řasinek.

Cena od 145 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
VIBROCIL
Kód SÚKL:
0218102
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1 sp.zn. sukls74603/2020 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VIBROCIL nosní kapky, roztok nosní sprej , roztok nosní gel (phenylephrinum + dimetindeni maleas) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek použíat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. ▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. ▪ Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. ▪ Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. ▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. ▪ Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám nebo Vašemu dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Vibrocil a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vibrocil používat 3. Jak se Vibrocil používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Vibrocil uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE VIBROCIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Vibrocil obsahuje dvě léčivé látky, nosní dekongestant (phenylephrinum) a antihistaminikum (dimetindeni maleas). Vibrocil poskytuje rychlou úlevu od překrvení nosní sliznice a tekoucí rýmy způsobené celou řadou infekčních nebo alergických onemocnění horních cest dýchacích. Vibrocil tlumí nadměrnou nosní sekreci a čistí nos a neovlivňuje aktivitu nosních řasinek. Vibrocil se používá k úlevě od ucpaného nosu v případě nachlazení, akutní a chronické rýmy, senné rýmy nebo jiné alergické rýmy (alergie na prach, zvířecí srst atd.), vazomotorické rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin (sinusitidě). Vibrocil může být také používán jako doplňková léčba v případě zánětu středního ucha. Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před nebo po odborném vyšetření či operaci 2 nosu. Vibrocil nosní kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 1 roku. Vibrocil nosní sprej a nosní gel je určen dospělým a dětem od 6 let. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIBROCIL POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Vibrocil, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě: ▪ alergický(á) na fenylefrin nebo dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); ▪ užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) léky ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), které se používají k léčbě depresí nebo jiných psychiatrických stavů; pokud si nejste jistý(á), zda užíváte nebo jste užíval(a) IMAO, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím přípravku Vibrocil; ▪ trpíte atrofickou rhinitidou (onemocnění nosní sliznice s chronickým zánětem a tvorbou krust); ▪ trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak). Upozornění a opatření Před užitím přípravku Vibrocil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nějaký z následujících zdravotních problémů: ▪ onemocnění srdce; ▪ vysoký krevní tlak; ▪ zvýšenou činnost štítné žlázy; ▪ cukrovku; ▪ zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty), protože můžete mít zhoršené vyprazdňování močového měchýře; ▪ epilepsii. Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených bodů, neužívejte Vibrocil bez porady se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud jste v minulosti při užívání tzv. adrenergních látek (povzbuzujících činnost autonomního nervového systému) zaznamenal(a) výrazné obtíže, jako jsou nespavost, závratě, třes, nepravidelná srdeční činnost nebo zvýšení krevního tlaku, o vhodnosti užívání přípravku Vibrocil se nejprve poraďte se svým lékařem. Vibrocil není určen pro použití do očí nebo úst. Děti a dospívající Vibrocil nosní kapky není určen k léčbě dětí do 1 roku. Vibrocil nosní sprej a Vibrocil nosní gel není určen k léčbě dětí do 6 let. Dětem ve věku od 1 – 12 let musí být Vibrocil podáván pod dohledem dospělé osoby. Další léčivé přípravky a přípravek Vibrocil Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 3 užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména: ▪ inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), které se používají k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby: nepoužívejte Vibrocil, pokud užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) IMAO; ▪ antidepresiva, léky používané k léčbě deprese, jako jsou tricyklická a tetracyklická; antidepresiva; ▪ léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se použití přípravku u těhotných a kojících žen se nedoporučuje přípravek Vibrocil používat během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se vlivu Vibrocilu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není však pravděpodobné, že by Vibrocil mohl mít jakýkoli vliv. Přípravek Vibrocil obsahuje benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce. 3. JAK SE VIBROCIL UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékarníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Vibrocil nosní kapky Dávkování ▪ Děti ve věku 1 - 6 let (pod dohledem dospělé osoby): 1 - 2 kapky do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně. ▪ Děti ve věku 6 – 12 let (pod dohledem dospělé osoby): 3 – 4 kapky do každé nosní dírky 3 - 4 krát denně. ▪ Dospělí a dospívající od 12 let: 3 – 4 kapky do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně. Způsob podání Vestoje nebo vsedě zakloňte hlavu. Pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přes okraj postele. Kapky aplikujte do obou nosních dírek a několik minut nechejte hlavu zakloněnou, aby se kapky mohly rozprostřít v nose. Vibrocil nosní sprej Dávkování ▪ Děti ve věku 6 - 12 let (pod dohledem dospělé osoby): 1 – 2 střiky do každé nosní dírky 3 - 4 krát denně. ▪ Dospělí a dospívající od 12 let: 1 - 2 střiky do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně. Způsob podání Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát vystříkněte do vzduchu. Následně je dávka 4 připravena k použití. Aplikátor zaveďte do nosní dírky a jedenkrát prudce stlačte a držte rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu. Optimálního rozptýlení spreje dosáhnete vdechnutím malého množství vzduchu nosem v průběhu aplikace. Tento sprej zabezpečuje optimální rozptýlení roztoku v nose a také zabezpečuje optimální velikost dávky, čímž pomáhá předcházet předávkování. Po použití nasaďte zpět ochranný kryt. Vibrocil nosní gel Dávkování ▪ Děti ve věku 6 - 12 let (pod dohledem dospělé osoby):Aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně. ▪ Dospělí a dospívající od 12 let: Aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně. Poslední aplikaci se doporučuje provést krátce před ulehnutím ke spánku. Vibrocil nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud u Vás do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení. Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob. Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a) Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a) nebo v případě náhodného požití, vyhledejte lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vibrocil Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky Vibrocilu jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů): ▪ podráždění nebo sucho v nose, krvácení z nosu a pálení v místě aplikace. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 5 v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK VIBROCIL UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Vibrocil nosní kapky Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před světlem. Vibrocil nosní sprej Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Vibrocil nosní gel Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Vibrocil obsahuje ▪ Léčivými látkami jsou phenylephrinum a dimetindeni maleas. Jeden ml přípravků Vibrocil (nosní kapky a nosní sprej) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25 mg. Jeden g přípravku Vibrocil (nosní gel) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25 mg. ▪ Dalšími pomocnými látkami jsou: Vibrocil nosní kapky a Vibrocil nosní sprej: benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol, levandulová silice a čištěná voda. Vibrocil nosní gel: ▪ benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol, levandulová silice, čištěná voda a hydroxypropylmethylcelulosa. Jak Vibrocil vypadá a co obsahuje toto balení Vibrocil nosní kapky Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v 15 ml lahvičce z hnědého skla 6 s kapacím zařízením a šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 15 ml Vibrocil nosní sprej Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v polyethylénové lahvičce s dávkovací pumpou. Velikost balení: 15 ml Vibrocil nosní gel Průsvitný gel v hliníkové tubě s nosním aplikátorem a šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 12 g Držitel registračního rozhodnutí GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com Výrobce GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 4. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
145 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
145 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
174 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
174 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace